Kiinalaisen horoskoopin vuodet

Rotan vuodet
1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020
05.02.1924–24.01.1925 24.01.1936–10.02.1937 10.02.1948–28.01.1949 28.01.1960–14.02.1961 15.02.1972–02.02.1973 02.02.1984–19.02.1985 19.02.1996–06.02.1997 07.02.2008–25.01.2009 25.01.2020–11.02.2021

Härän vuodet
1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021
25.01.1925–12.02.1926 11.02.1937–30.01.1938 29.01.1949–16.02.1950 15.02.1961–04.02.1962 03.02.1973–22.01.1974 20.02.1985–08.02.1986 07.02.1997–27.01.1998 26.01.2009–13.02.2010 12.02.2021–31.01.2022

Tiikerin vuodet
1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022
13.02.1926–01.02.1927 31.01.1938–18.02.1939 17.02.1950–05.02.1951 05.02.1962–24.01.1963 23.01.1974–10.02.1975 09.02.1986–28.01.1987 28.01.1998–15.02.1999 5.02.2010–03.02.2011 01.02.2022–21.01.2023

Jäniksen vuodet
1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023
02.02.1927–22.01.1928 19.02.1939–07.02.1940 06.02.1951–26.01.1952 25.01.1963–12.02.1964 11.02.1975–30.01.1976 29.01.1987–16.02.1988 16.02.1999–04.02.2000 03.02.2011–22.01.2012 22.01.2023–09.02.2024

Lohikäärmeen vuodet
1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024
23.01.1928–09.02.1929 08.02.1940–26.01.1941 27.01.1952–13.02.1953 13.02.1964–01.02.1965 31.01.1976–17.02.1977 17.02.1988–05.02.1989 05.02.2000–23.01.2001 23.01.2012–09.02.2013 10.02.2024–28.01.2025

Käärmeen vuodet
1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025
10.02.1929–29.01.1930 27.01.1941–14.02.1942 14.02.1953–02.02.1954 02.02.1965–20.01.1966 18.02.1977–06.02.1978 06.02.1989–26.01.1990 24.01.2001–11.02.2002 10.02.2013–30.01.2014 29.01.2025–16.02.2026

Hevosen vuodet
1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026
30.01.1930–16.02.1931 15.02.1942–04.02.1943 03.02.1954–23.01.1955 21.01.1966–08.02.1967 07.02.1978–27.01.1979 27.01.1990–14.02.1991 12.02.2002–31.01.2003 31.01.2014–18.02.2015 17.02.2026–05.02.2027

Lampaan vuodet
1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027
17.02.1931–05.02.1932 05.02.1943–24.01.1944 24.01.1955–11.02.1956 09.02.1967–29.01.1968 28.01.1979–15.02.1980 15.02.1991–03.02.1992 01.02.2003–21.01.2004 19.02.2015–07.02.2016 06.02.2027–25.01.2028

Apinan vuodet
1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028
06.02.1932–25.01.1933 25.01.1944–12.02.1945 12.02.1956–30.01.1957 30.01.1968–16.02.1969 16.02.1980–04.02.1981 04.02.1992–22.01.1993 22.01.2004–08.02.2005 08.02.2016–27.01.2017 26.01.2028–12.02.2029

Kukon vuodet
1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029
26.01.1933–13.02.1934 13.02.1945–01.02.1946 31.01.1957–17.02.1958 17.02.1969–05.02.1970 05.02.1981–24.01.1982 23.01.1993–09.02.1994 09.02.2005–28.01.2006 28.01.2017–15.02.2018 13.02.2029–02.02.2030

Koiran vuodet
1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030
14.02.1934–02.02.1935 02.02.1946–21.01.1947 18.02.1958–07.02.1959 06.02.1970–26.01.1971 25.01.1982–12.02.1983 10.02.1994–30.01.1995 29.01.2006–17.02.2007 16.02.2018–04.02.2019 03.02.2030–22.01.2031

Sian vuodet
1935 1947 1959 1971 1983 1996 2007 2019 2031
04.02.1935–23.01.1936 22.01.1947–09.02.1948 08.02.1959–27.01.1960 27.01.1971–14.02.1972 13.02.1983–01.02.1984 31.01.1995–18.02.1996 18.02.2007–06.02.2008 05.02.2019–24.01.2020 23.01.2031–10.02.2032

Kiinalainen horoskooppi

Tiikeri

1926 13.02.1926–01.02.19271938 31.01.1938–18.02.19391950 17.02.1950–05.02.19511962 05.02.1962–24.01.19631974 23.01.1974–10.02.19751986 09.02.1986–28.01.19871998 28.01.1998–15.02.19992010 5.02.2010–03.02.20112022 01.02.2022–21.01.2023 Tiikerin omin elementti on puu…

Sika

1935 04.02.1935–23.01.19361947 22.01.1947–09.02.19481959 08.02.1959–27.01.19601971 27.01.1971–14.02.19721983 13.02.1983–01.02.19841996 31.01.1995–18.02.19962007 18.02.2007–06.02.20082019 05.02.2019–24.01.20202031 23.01.2031–10.02.2032 Rehellinen sika symboloi suurta mielenlujuutta…

Rotta

1924 05.02.1924–24.01.19251936 24.01.1936–10.02.19371948 10.02.1948–28.01.19491960 28.01.1960–14.02.19611972 15.02.1972–02.02.19731984 02.02.1984–19.02.19851996 19.02.1996–06.02.19972008 07.02.2008–25.01.20092020 25.01.2020–11.02.2021 Rotta on positiivinen Yang-merkki. Elementit…

Lohikäärme

1928 23.01.1928–09.02.19291940 08.02.1940–26.01.19411952 27.01.1952–13.02.19531964 13.02.1964–01.02.19651976 31.01.1976–17.02.19771988 17.02.1988–05.02.19892000 05.02.2000–23.01.20012012 23.01.2012–09.02.20132024 10.02.2024–28.01.2025 Elementeissä omin lohikäärmeelle tuli ja…

Lammas/vuohi

1931 17.02.1931–05.02.19321943 05.02.1943–24.01.19441955 24.01.1955–11.02.19561967 09.02.1967–29.01.19681979 28.01.1979–15.02.19801991 15.02.1991–03.02.19922003 01.02.2003–21.01.20042015 19.02.2015–07.02.20162027 06.02.2027–25.01.2028 Lampaan vuonna syntyneet ihmiset ovat…

Kukko

1933 26.01.1933–13.02.19341945 13.02.1945–01.02.19461957 31.01.1957–17.02.19581969 17.02.1969–05.02.19701981 05.02.1981–24.01.19821993 23.01.1993–09.02.19942005 09.02.2005–28.01.20062017 28.01.2017–15.02.20182029 13.02.2029–02.02.2030 Kukon vuonna syntyneet ihmiset ovat…

Koira

1934 14.02.1934–02.02.19351946 02.02.1946–21.01.19471958 18.02.1958–07.02.19591970 06.02.1970–26.01.19711982 25.01.1982–12.02.19831994 10.02.1994–30.01.19952006 29.01.2006–17.02.20072018 16.02.2018–04.02.20192030 03.02.2030–22.01.2031 Koiran vuonna syntyneet ihmiset omaavat…

Kiinalainen vs. länsimainen astrologia: Erot, yhtäläisyydet ja kulttuuriset merkitykset

Kiinalaisen ja länsimaisen astrologian historiallinen tausta Kiinalainen astrologia juontaa juurensa tuhansien vuosien takaiseen historiaan ja…

Kiinalainen härkä

1925 25.01.1925–12.02.19261937 11.02.1937–30.01.19381949 29.01.1949–16.02.19501961 15.02.1961–04.02.19621973 03.02.1973–22.01.19741985 20.02.1985–08.02.19861997 07.02.1997–27.01.19982009 26.01.2009–13.02.20102021 12.02.2021–31.01.2022 Härkä on negatiivinen Yin-merkki. Elementit…

Käärme

1929 10.02.1929–29.01.19301941 27.01.1941–14.02.19421953 14.02.1953–02.02.19541965 02.02.1965–20.01.19661977 18.02.1977–06.02.19781989 06.02.1989–26.01.19902001 24.01.2001–11.02.20022013 10.02.2013–30.01.20142025 29.01.2025–16.02.2026 Käärmeen vuonna syntyneet ihmiset ovat…

Jänis

1927 02.02.1927–22.01.19281939 19.02.1939–07.02.19401951 06.02.1951–26.01.19521963 25.01.1963–12.02.19641975 11.02.1975–30.01.19761987 29.01.1987–16.02.19881999 16.02.1999–04.02.20002011 03.02.2011–22.01.20122023 22.01.2023–09.02.2024 Jäniksen elementtinä pouu ja värinä…

Horoskooppimerkit ennen ja nyt – miten ne ovat muuttuneet aikojen saatossa

Alkuperäiset merkitykset ja juuret Horoskooppimerkit ovat peräisin antiikin astrologiasta, joka sai alkunsa Babyloniassa yli 2000…

Hevonen

1930 30.01.1930–16.02.19311942 15.02.1942–04.02.19431954 03.02.1954–23.01.19551966 21.01.1966–08.02.19671978 07.02.1978–27.01.19791990 27.01.1990–14.02.19912002 12.02.2002–31.01.20032014 31.01.2014–18.02.20152026 17.02.2026–05.02.2027 Hevosen vuonna syntyneet ihmiset ovat…

Apina

1932 06.02.1932–25.01.19331944 25.01.1944–12.02.19451956 12.02.1956–30.01.19571968 30.01.1968–16.02.19691980 16.02.1980–04.02.19811992 04.02.1992–22.01.19932004 22.01.2004–08.02.20052016 08.02.2016–27.01.20172028 26.01.2028–12.02.2029 Apinan vuonna syntyneet ihmiset ovat…

Auringonsilta & Kuunkajo

Tuntuuko sinusta että elämäsi junnaa paikallaan? Voi olla, että et löydä omaa polkuasi mitä lähtisit kulkemaan. Arkipäiväisetkin asiat voivat olla vaikeita suorittaa, ehkä olet vain väsynyt tai hukannut "punaisen langan". Minulla voisi olla vastaus ja ratkaisu näihin.